ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C (ΦΟΡΤΗΓΟ)

Αποκτώντας επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης φορτηγού αυτοκινήτου κατηγορίας C, θα μπορείτε να οδηγείτε οποιοδήποτε φορτηγό αυτοκίνητο ανεξάρτητα το βάρος του. Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος και να παρακολουθήσετε τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρητικά: 15 ώρες από το εγχειρίδιο του φορτηγού (6 ώρες αν είστε κάτοχος κατηγορίας D).

Πρακτικά: 15 ώρες (6 ώρες αν είστε κάτοχος κατηγορίας D).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Αποκτώντας επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου κατηγορίας D, θα μπορείτε να οδηγείτε οποιοδήποτε λεωφορείο ανεξάρτητα των αριθμο των επιβατών του και την χρήση του. θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος και να παρακολουθήσετε τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρητικά: 15 ώρες από το εγχειρίδιο του λεωφορείου (6 ώρες αν είστε κάτοχος κατηγορίας C).

Πρακτικά: 15 ώρες (6 ώρες αν είστε κάτοχος κατηγορίας C).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE Ή DE (ΣΥΡΜΟΣ Ή ΑΡΘΡΩΤΟ)

Αποκτώντας επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Ε, θα μπορείτε να οδηγείτε συρμούς οχημάτων (φορτηγό με βαγόνι) και αρθρωτά οχήματα (τράκτορας με επικαθήμενο). Θα πρέπει να έχετε επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης C ή D κατηγορίας και να παρακολουθήσετε τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρητικά: όχι

Πρακτικά: 8 ώρες.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ, Δ ΚΑΙ Ε.

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας Ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταιν).
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για τις επαγγελμετικές κατηγορίες της άδειας οδήγησης..
Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση μετά απο υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση / Υπεύθηνη δήλωση (την προμηθεύεστε απο την σχολή).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής (μόνο για αλοδαπούς).
4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Φωτοαντίγραφο τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
Όταν είναι το πρώτο επαγγελματικό δίπλωμα του υποψηφίου απαιτούνται ιατρικές γνωματεύσεις απο συμβεβλημένους Ιατρούς με την δ/νση μεταφορών (παρέχεται λίστα των Ιατρών απο την σχολή).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλουμε αίτηση στη δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών για έκδοση δελτίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιου οδηγού. Κατόπιν ακολουθεί η θεωρητική εκπαίδευση η οποία γίνεται σε σύγχρονο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρακτική εκπαίδευση στους υποδεδιγμένους χώρους απο την δ/νση μεταφορών. Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας για την κατάρτιση του μαθητή και την αφομοίωση του, σε όλα εκείνα που τον προάγουν σε επαγγελματία οδηγό, με κυκλοφοριακή συνείδηση, και παράλληλα θα του εξασφαλίσουν την επιτυχία στις εξετάσεις.