Δίπλωμα οδήγησης σε αυτόματο αυτοκίνητο για όσους το επιθυμούν.

Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

  • Εξοικονόμηση καυσίμων
   Ευκολότερη οδήγηση σε ανηφορικές περιοχές
   Πιο ξεκούραστη οδήγηση
   Εύκολη εκμάθηση

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
να επιτύχει στην θεωρητική και πρακτική εξέταση.
Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.