Καθημερινές:
-Πρωί: 09:00-14:00
-Απόγ.:17:30-20:30

Σάββατο: 09:30-14:00
Κυριακή: Κλειστά